English
Search

بسته آموزشی

1,950,000 تومان
بسته آموزشی مهارتی مدیریت و کنترل پروژه All-in-One شامل 10 دوره مدون می باشد که بر اساس اخرین  متد ها و تجربیات بین المللی موفق در پروژه های نفت و گاز، نیروگاهی و عمرانی تهیه شده است و در یک بسته ارائه شده از سوی شرکت Gapsfree  آفریقای جنوبی عرضه می گردد. در ادامه به اختصار به مفاهیم و اهداف هر یک از دوره های آموزشی پرداخته می شود.

 دانلود بروشور 

+ -

بسته های آموزشی شامل 10 دوره مدون می باشند که بر اساس آخرین متد ها و تجربیات بین المللی موفق در پروژه های نفت و گاز، نیروگاهی و عمرانی تهیه شده است و در یک بسته ارائه شده از سوی شرکت Gapsfree عرضه می گردند. در ادامه به اختصار به مفاهیم و اهداف هر یک از دوره های آموزشی پرداخته می شود.

دوره 1: مدیریت پروژه  مهارتی

ماژول شماره 1 این بسته  آموزشی، مدیریت پروژه مهارتی نام دارد که در برگیرنده مفاهیم و فرایندهای استاندارد مدیریت پروژه بوده و بطور کلی مخاطب را برای ورود به فضای پروژه ای بطور کاملا ساده آماده می نماید. اصطلاحات و موضوعات کاربردی در قالب سناریو هایی که هر روزه در محیط واقعی یک پروژه، فارغ از اندازه و میزان پیچیدگی های آن رخ می دهد، به مخاطب منتقل می گردد. رویکرد متفاوت در انتقال مفاهیم مخصوصا در بخش هایی که بر پایه سناریو سازی استوار است، این دوره را از دیگر دوره ها متمایز نموده و فرد را برای مطالعه دوره های دیگر موجود در این بسته  آموزشی کاملا آماده می نماید.

دوره 2: کنترل پروژه  مهارتی

این دوره، ماژول شماره 2 در این بسته آموزشی ده بخشی است که بر تعریف درست از کنترل پروژه و فاکتور های موثر بر آن تاکید دارد. مفهوم زمان و هزینه در قالب درست برنامه زمانبندی و بودجه پروژه مشخصا تعریف شده و اثر کنترلی آنها بر موفقیت پروژه با ارائه ابزار های کابردی و پر استفاده در پروژه ها آموزش داده می شود. نحوه  ساختار بندی پروژه، انواع برنامه های زمابندی، بودجه بندی و مفاهیم و نکات مربوط به تهیه مبنای زمانی و هزینه ای پروژه، ارزش کسب شده (Earned Value) و پیش بینی وضعیت زمانی و هزینه ای پروژه در آینده، تحلیل و گزارش دهی در این حوزه از جمله قسمت های اصلی این دوره است که به همراه مثال های کاربردی به گونه ای ساده آموزش داده می شود.

دوره 3: تدوین برنامه زمانبندی بصورت مفهومی – کاربردی

ماژول شماره 3 به تعریف نکات پرکاربرد، تدوین، مبناسازی، و بروز رسانی یک برنامه زمانبندی از ابتدا تا انتها می پردازد و سعی دارد که در پایان به مخاطب اطمینان لازم برای تهیه یک نمونه واقعی را بدهد. ساختار شکست کار، مفاهیم مرتبط با مسیر بحرانی، شناوری ها، مبنا سازی، منابع، تقویم ها، و بسیاری از نکات اساسی یه برنامه زمانبندی به صورت دسته بندی شده و با مثال های گویا و مرتبط به موضوع گردآوری شده که مخاطب را، هر چند در ادامه برای مباحث تکمیلی به مطالعه بیشتر ترغیب می نماید، اما برای شروع کار از مراجعه به منابع دیگر بی نیاز می کند.

دوره 4: برنامه ریز پروژه های عمرانی

این ماژول چهارمین ماژول در این بسته آموزشی است  که در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیر ترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های عمرانی و صنعتی بوده و بی شک جزو تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیاز های تازه واردان به پروژه های عمرانی طراحی شده و مخاطب را با انواع پروژه های عمرانی و فعالیت ها و فراینده های اجرایی مرتبط و درحد نیاز برای یک برنامه ریز موفق پروژه شدن آشنا می کند. مفاهیم و موضوعات مختلف در این دوره بطور مفصل مطرح  شده که همراه با تصاویر واقعی بصورت کاملا کاربردی آموزش داده می شود. این محصول برای اولین بار و بصورت انحصاری از طریق شرکت آموزشی گپس فری آفریقای جنوبی به بازار عرضه شده و مورد استقبال بسیاری از مخاطبان خود قرار گرفته است.

دوره 5: برنامه ریز پروژه های پایپینگ

این ماژول پنجمین ماژول در این بسته آموزشی است  که همانند ماژول شماره چهار در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های پایپینگ (لوله کشی صنعتی) بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیازهای تازه واردان به پروژه های پایپینگ طراحی شده و مخاطب را با انواع پروژه های پایپینگ و فعالیتها و فرایندهای اجرایی مرتبط در حد نیاز برای یک برنامه ریز موفق پروژه شدن آشنا مینماید. مفاهیم و انواع تجهیزات و متریال پرکابرد و فرایندهای مختلف در این دوره بطور مفصل تشریح  شده که همراه با تصاویر واقعی بصورت کاملا کاربردی آموزش داده می شود. این محصول برای اولین بار و بصورت انحصاری از طریق شرکت آموزشی گپس فری آفریقای جنوبی به بازار عرضه شده و مورد استقبال بسیاری از مخاطبان خود قرار گرفته است.

دوره 6: برنامه ریز پروژه های نصب

این ماژول ششمین ماژول در این بسته آموزشی است که همانند ماژول چهارم و پنجم در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های نصب (نصب تجهیزات صنعتی) بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیازهای تازه واردان به پروژه های نصب، طراحی شده و مخاطب را با انواع پروژه های پایپینگ و فعالیتها و فرایندهای اجرایی مرتبط درحد نیاز برای یک برنامه ریز موفق پروژه شدن آشنا مینماید. اصطلاحات مرتبط با نصب و راه اندازی انواع تجهیزات  مکانیکی و فرایندهای مختلف در این دوره بطور مفصل تبیین شده که همراه با تصاویر واقعی بصورت کاملا کاربردی آموزش داده می شود. این محصول برای اولین بار و بصورت انحصاری از طریق شرکت آموزشی گپس فری آفریقای جنوبی به بازار عرضه شده و مورد استقبال بسیاری از مخاطبان خود قرار گرفته است.

دوره 7: برنامه ریز پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق

این ماژول هفتمین ماژول در این بسته آموزشی است که همانند ماژول چهارم، پنجم و ششم، در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیاز های تازه واردان به پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق طراحی شده و مخاطب را با انواع فرایندهای های فعالیتهای الکتریکال و ابزار دقیق و شرایط اجرایی آن در حد نیاز برای یک برنامه ریز موفق پروژه شدن آشنا مینماید. اصطلاحات مرتبط با تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق و مفاهیم مختلف در این دوره بطور مفصل تشریح شده که همراه با تصاویر واقعی بصورت کاملا کاربردی آموزش داده می شود. این محصول برای اولین بار و بصورت انحصاری از طریق شرکت آموزشی گپس فری آفریقای جنوبی به بازار عرضه شده و مورد استقبال بسیاری از مخاطبان خود قرار گرفته است.

دوره 8: آموزش نرم افزار های پرکابرد زمانبندی پروژه (Microsoft Project و Primavera)

این ماژول هشتمین ماژول در این بسته آموزشی است و با استفاده از یک مثال واقعی تمامی ابزار ها و و کارکرد های نرم افزار های زمانبندی پروژه را شامل Microsoft Project و Primavera، توضیح می دهد. در این ماژول سعی شده که تنها ابزارهای پرکاربرد هر نرم افزار آموزش داده شود بطوری که مخاطب در پایان دوره به راحتی قادر به تدوین و بروزرسانی برنامه زمانبندی یک پروژه باشد. از آنجایی که مفاهیم و اصول تهیه و بروزرسانی یه برنامه زمانبندی در ماژول های قبل آموزش داده شده است، به جای تکرار دوباره مفاهیم و قواعد پایه ای، تمرکز بر یادگیری نرم افزار می باشد. بطور کلی انجام تنظیمات اولیه در نرم افزار، تنظیم تقویم های پروژه، تعریف فعالیتها، ایجاد روابط بین فعالیتها، اضافه کردن زمان انجام هر فعالیت، اضافه کردن منابع، مبناسازی، بروزرسانی و بسیاری از قسمتهای مورد نیاز مخاطبان برای هدایت یک برنامه زمانبندی ارائه شده است.

دوره 9: مدیریت ریسک پروژه

این ماژول نهمین ماژول در این بسته آموزشی است و به آموزش مدیریت ریسک در پروژه ها به دو روش کمی و کیفی میپردازد. اصطلاحات و فرایندهای پرکاربرد در فضای پروژه ای و اندازه گیری میزان احتمال ریسک ها و پیامد های آنها و نحوه مدیریت ریسکهای با اولویت بالا بطور کامل آموزش داده می شود. ابزار های مورد نیاز برای مدیریت کارآمد ریسک درپروژه بصورت ساده و گویا همراه با مثال های واقعی معرفی شده است بطوریکه مخاطب با فرایند مدیریت ریسک از ابتدا تا انتها آشنا شده و درک درست و کاربردی از افراد درگیر و مدارک تولید شده در طی این فعالیتها بدست می آورد.

دوره 10: مدیریت تاخیرات پروژه

این ماژول دهمین و آخرین ماژول در این بسته آموزشی است و به طور کامل و کاربردی به معرفی انواع تاخیرات، روشهای اندازه گیری تاخیرات و چگونگی تخصیص مسئولیت درقبال ایجاد تاخیر می پردازد. در این دوره مخاطب با استفاده از مثالهای مختلف با نکات و موارد بسیار مهم در این مقوله آشنا شده و درک کاملی از نحوه محاسبه تاخیرات و پیامد های مالی ناشی از هر تاخیر، چگونگی شناسایی تاخیرات موازی و محاسبه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها بدست می آورد. مسیر بحرانی و تاثیر تعریف و محاسبه درست آن پیش از اجرای آنالیز تاخیرات، قوانین مربوط به شناوری ها و بسیاری از موارد کاربردی دیگر که ارتباط مستقیم با آنالیز درست و شفاف تاخیرات دارد بطور پایه ای و کامل آموزش داده میشود.

 

نحوه تهیه بسته ها:

  •          روش سمیناری:

در این روش دانشجویان می توانند با شرکت در سمینارهای دانشگاهی و کسب اطلاعات دقیق پس از برگزاری سمینار، نسبت به تهیه بسته ها در محل برگزاری سمینار اقدام نمایند و از تخفیف های دانشجوئی قابل توجه برخوردار گردند.

  •          روش آنلاین:

دانشجویان در ایران می توانند با مراجعه به تارنمای شرکت پویش سیستم دانا به آدرس www.psd-consulting.com نسبت به سفارش گذاری و خرید آنلاین بسته های آموزش مهارتی اقدام نموده و با امکان پرداخت آنلاین یا پرداخت در محل ، پکیج مورد نظر را در مدت 48 ساعت دریافت نمایند.

 

  •          روش تلفنی:

با برقراری ارتباط با حوزه پشتیبانی فروش شرکت پویش سیستم دانا و ثبت سفارش تلفنی و ارسال پکیج آموزشی به آدرس پستی متقاضی.

 

Write your own review Close Review Form
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*
*
Description