فارسی
جستجو

شرکت در آزمون

نحوه شرکت در آزمون جهت دریافت مدارک بین المللی از سوی موسسه PMI 

پس از مطالعه کامل 10 دوره موجود در بسته آموزشی All-in-One و کسب آمادگی لازم ، کاربر می تواند در قسمت Exam موجود در اپلیکیشن، و یا در صورت داشتن دسترسی آنلاین از طریق وب سایت شرکت گپس فری www.gapsfree.com  اقدام به شرکت در آزمون نموده و در صورت کسب حدنصاب لازم، کد قبولی خود را در انتهای آزمون دریافت نماید.

این کد قبولی (Pass Code) از طریق قسمت Pass Code Submission  قابل ارسال مستقیم به شرکت گپس فری می باشد که پس از تایید نهایی جهت ارسال گواهینامه از آن استفاده می شود.