فارسی
جستجو
خبرخوان

بلاگ

دوره غیر حضوری مدیریت پروژه

...
سمینار مدیریت پروژه مهارتی

سمینار مدیریت پروژه مهارتی

...
دوره  : مدیریت پروژه  مهارتی
دوره : مدیریت پروژه مهارتی

 مدیریت پروژه  مهارتی

ماژول شماره 1 این بسته  آموزشی، مدیریت پروژه مهارتی نام دارد که در برگیرنده مفاهیم و فرایندهای استاندارد مدیریت پروژه بوده و بطور کلی مخاطب را برای ورود به فضای پروژه ای بطور کاملا ساده آماده می نماید. اصطلاحات و موضوعات کاربردی در قالب سناریو هایی که هر روزه در محیط واقعی یک ...

دوره : مدیریت تاخیرات پروژه
دوره : مدیریت تاخیرات پروژه

مدیریت تاخیرات پروژه

این ماژول دهمین و آخرین ماژول در این بسته آموزشی است و به طور کامل و کاربردی به معرفی انواع تاخیرات، روشهای اندازه گیری تاخیرات و چگونگی تخصیص مسئولیت درقبال ایجاد تاخیر می پردازد. در این دوره مخاطب با استفاده از مثالهای مختلف با نکات و موارد بسیار مهم در این مقوله آشنا شده و د...

دوره :   مدیریت ریسک پروژه
دوره : مدیریت ریسک پروژه

  مدیریت ریسک پروژه

این ماژول نهمین ماژول در این بسته آموزشی است و به آموزش مدیریت ریسک در پروژه ها به دو روش کمی و کیفی میپردازد. اصطلاحات و فرایندهای پرکاربرد در فضای پروژه ای و اندازه گیری میزان احتمال ریسک ها و پیامد های آنها و نحوه مدیریت ریسکهای با اولویت بالا بطور کامل آموزش داده می شود. ابز...

دوره :  آموزش نرم افزار های پرکابرد زمانبندی پروژه (Microsoft Project و Primavera)
دوره : آموزش نرم افزار های پرکابرد زمانبندی پروژه (Microsoft Project و Primavera)

 آموزش نرم افزار های پرکابرد زمانبندی پروژه (Microsoft Project و Primavera)

این ماژول هشتمین ماژول در این بسته آموزشی است و با استفاده از یک مثال واقعی تمامی ابزار ها و و کارکرد های نرم افزار های زمانبندی پروژه را شامل Microsoft Project و Primavera، توضیح می دهد. در این ماژول سعی شده که تنها ابزاره...

دوره :  برنامه ریز پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق
دوره : برنامه ریز پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق

 برنامه ریز پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق

این ماژول هفتمین ماژول در این بسته آموزشی است که همانند ماژول چهارم، پنجم و ششم، در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های الکتریکال و ابزار دقیق بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای ا...

دوره : برنامه ریز پروژه های نصب
دوره : برنامه ریز پروژه های نصب

برنامه ریز پروژه های نصب

این ماژول ششمین ماژول در این بسته آموزشی است که همانند ماژول چهارم و پنجم در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های نصب (نصب تجهیزات صنعتی) بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیازهای تا...

دوره : برنامه ریز پروژه های پایپینگ
دوره : برنامه ریز پروژه های پایپینگ

 برنامه ریز پروژه های پایپینگ

این ماژول پنجمین ماژول در این بسته آموزشی است  که همانند ماژول شماره چهار در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیرترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های پایپینگ (لوله کشی صنعتی) بوده و یکی دیگر از تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیاز...

دوره :برنامه ریز پروژه های عمرانی
دوره :برنامه ریز پروژه های عمرانی

 برنامه ریز پروژه های عمرانی

این ماژول چهارمین ماژول در این بسته آموزشی است  که در نوع خود یکی از بهترین و کم نظیر ترین دوره های آموزشی در مدیریت پروژه های عمرانی و صنعتی بوده و بی شک جزو تاثیرگذارترین دوره های این بسته آموزشی می باشد. محتوای این دوره بر اساس نیاز های تازه واردان به پروژه های عمران...

آرشیو بلاگ